top of page

Non-dualiteit

“That which is, never ceases to be. That which is not, never comes into being.” 

- Bhagavad Gita

Non-dualiteit en non-dualistische coaching

Non-dualiteit betekent 'niet twee'.

Het verwijst naar de realiteit van het universum. De realiteit van jou en de wereld. En dat zijn dus geen twee aparte 'dingen'. Eigenlijk is de realiteit überhaupt geen ding (no-thing).


Waar we de dag vaak doorlopen alsof we een afgescheiden persoon zijn, vertelt onze directe ervaring dat er geen afgescheidenheid is. Veel van onze moeilijkheden komen echter voort uit de hardnekkige overtuiging dat we wél

afgescheiden zijn.
 

En dan begint er voor velen een zoektocht naar heelheid of geluk.
Maar wat als je je kunt realiseren dat
heelheid of geluk er altijd al is?

Moeiteloos Gelukkig Zijn

Non-dualiteit als bron van vrijheid, vervulling en verbinding

Een traject speciaal voor jongvolwassenen ( tot 35 jaar)

 

 


 

 • Wie ben ik in essentie? 

 • Hoe combineer ik vrij zijn met in verbinding zijn?

 • Waar vind ik echte vervulling in mijn leven? 

 

Op zoek

Wellicht ben ook jij op zoek naar geluk en vervulling, naar verbinding of juist naar vrijheid. Tijdens workshops, trainingen, in facebook groepen, en op ‘spirituele’ festivals is zichtbaar dat je niet alleen staat in die zoektocht. Veel jongeren zoeken een oplossing voor het gevoel niet aangesloten te zijn op jezelf en op de wereld. Eenzaamheid, zinloosheid en je een vreemdeling voelen in je omgeving zijn er de kenmerken van. Gevoelens die niet weggenomen worden door zelfverbeteringstrajecten, mindfulness- of meditatiecursussen. Ten diepste ben je op zoek naar jezelf zonder te weten wat dat precies is. 

 

Geluk

Op onze zoektocht naar geluk bewandelen we in grote lijnen twee paden. We neigen ertoe vervulling te zoeken in de omstandigheden van ons leven. De moeilijkheden die we op dat pad ontmoeten schrijven we toe aan de ander, aan de wereld of aan ons verleden. Vervolgens zijn we dan eindeloos bezig om dat uit te pluizen en op te lossen. Of we trachten de ‘buitenwereld’ en de moeilijkheden die het leven met zich meebrengt te ontkennen. We zoeken dan voortdurend afleiding, bijvoorbeeld in ons werk of onze sociale contacten, of we dompelen ons onder in een spiritueel pad. Beide routes – navelstaren of omzeilen – missen echter het punt. Het punt namelijk dat je in essentie al DAT bent wat je altijd buiten je zocht. Door opvoeding en opleiding zijn we overtuigd geraakt dat geluk ergens buiten ons te vinden moet zijn. Terwijl de bron van vrijheid, vervulling en verbinding toch echt in jezelf aanwezig is. Altijd.  

 

 

Moeiteloos Gelukkig Zijn is een innerlijke ontdekkingsreis die je meeneemt om die dynamiek van zoeken buiten jezelf te doorzien en te staken. In plaats daarvan breng je je aandacht bij jezelf. Niet je geconditioneerde zelf ofwel het ego, maar het vrije, niet-geconditioneerde Zelf dat op je ligt te wachten om door jou herkend te worden. Waar andere trainingen en trajecten je allerhande technieken aanbieden en je (subtiel) aansporen om iets aan jezelf of je leven te veranderen, ontdek je nu dat waarnaar je op zoek bent al aanwezig is.

 

The place you are looking for is the place you are looking from. 

 

Non-dualiteit

We baseren deze innerlijke ontdekkingstocht op de wijsheid van de non-duale spirituele tradities die altijd verkondigd hebben dat de bron van vrede en geluk niet buiten ons te vinden is, maar in de werkelijkheid van hier en nu. Als we echt in NU aanwezig zijn vervallen alle verhalen van hoop en vrees die het ego ons dagelijks voorspiegelt en waaraan we lijden.  

De unieke combinatie van non-duale wijsheid en westerse psychologie vormt het fundament van deze training. Daardoor ontdek je:


 

 • Hoe je effectief met de gevoelens en gedachten waar je last van hebt om kunt gaan.

 • Dat het ‘ego’ niets anders is dan de activiteit van de mind. Dus geen entiteit die je moet bestrijden.

 • Dat het NU de toegang is om je te bevrijden van je verleden en contact te maken met de bron van vrijheid en geluk in jezelf. Die bron blijkt eenvoudig aanwezig te zijn zodra de zoekbewegingen van ego losgelaten worden. 

 

Voor wie

Deze training is speciaal ontwikkeld voor jongvolwassenen (tot 35 jaar). Wellicht heb je al eens een workshop op het gebied van zelfontwikkeling of meditatie gedaan en sta je stevig genoeg in je schoenen om je open te stellen voor zelfonderzoek en meditatie.

 

Resultaat

 • Tijdens de training leer je onderscheid te maken tussen de noodzakelijke en gezonde egofuncties (zoals wilskracht en mededogen) en de niet-functionele gewoontes van denken, voelen en doen die in de loop van de tijd zijn ingesleten. 

 • Je ervaart dat je deze ‘ego-structuur’ niet bent, maar dat je het ongeconditioneerde vrije Bewustzijn bent dat daaraan voorafgaat. 

 • Vanuit dit ‘open’ non-duale Bewustzijn ben je in staat om als stille getuige aanwezig te zijn bij wat is én bij jezelf.

 • Je ontdekt een nieuwe, bevrijdende manier om met gevoelens van eenzaamheid, zinloosheid, onmacht etc. om te gaan. Niet door daar een remedie op los te laten, maar door daar vanuit het open niet-oordelende Bewustzijn bij aanwezig te zijn. 

 • Paradoxaal genoeg ontstaat juist daardoor de innerlijke ruimte om inherent aanwezige kwaliteiten zoals liefde, inzicht, creativiteit en daadkracht tot uiting te laten komen.

 • Je ontdekt dat je in wezen altijd al ‘thuis’ was, maar dat je dit alleen maar vergeten was. Welkom thuis dus!

 

 

Opbouw en praktische informatie

 

Blok 1 – Wakker worden in Nu

2 dagen zonder overnachting

We verkennen de structuur en inhoud van je ‘gewoontezelf’ ( alles wat je vanuit gewoonte denkt te zijn) om te ontdekken dat je dat dus niet bént. Door af te stemmen op een ruimer bewustzijn ben je in staat om je los te maken van de identificatie met oude en beperkende zelfbeelden.  

Je proeft daarnaast van de onaantastbare stilte en ontspanning die de terugkeer bij het non-duale Bewustzijn je brengt. De toegang daartoe is het volkomen aanwezig zijn in het moment zonder af te dwalen naar verleden of toekomst. 

 

Bok 2 – Bevrijding van verleden

3 dagen met overnachting

Na de kennismaking met de ego-structuur tijdens het eerste blok volgt nu de bevrijding daarvan. Je onderzoekt de strategieën, de overtuigingen en de conditioneringen van je gewoonte-zelf dat altijd op zoek is naar geluk buiten zichzelf. De aanleiding voor die zoektocht zijn de kwetsingen die je ooit hebt opgedaan (als onvermijdelijk onderdeel van het leven). Deze kwetsingen tracht je nog steeds te helen door iets buiten jezelf te zoeken, zoals bijvoorbeeld vrede, verbinding, ontspanning, geluk of liefde. Vanuit de non-duale visie ontwikkel je manieren om niet langer last te hebben van deze pijnlijke plekken uit je verleden. Je wordt niet alleen bevrijd van het lijden maar ontdekt ook dat je zelf de bron bent van de universele kwaliteiten die je altijd zocht, zoals liefde, wilskracht, inspiratie en geluk 

 

Blok 3 – Compleet Zijn!  

2 dagen zonder overnachting

In dit blok zet je een resolute stap op de weg die je voert naar steeds meer innerlijke vrede, vrijheid en vervulling. Je probeert niet langer om iemand anders te zijn dan je bent in de wetenschap dat je in essentie al compleet en perfect bent. Natuurlijk geven oude aannames en gedragspatronen zich niet zomaar gewonnen, dus besteden we ook aandacht aan de manier waarop je daar effectief en met mededogen mee om kunt gaan. Onvoorwaardelijke aanvaarding van jezelf is de sleutel om te ontdekken dat alles is zoals het is. Juist door niet te oordelen (en vooral jezelf niet te veroordelen) behoud je de vrijheid om in het moment te voelen en te bepalen wat je wilt. De paradox is dat je niets hoeft te dóen en tegelijkertijd vraagt het leven continue van je om te handelen. Als je volledig open in Nu aanwezig bent ontdek je wat er via jou tot uiting wil komen. Zo geef je gehoor aan je zielsverlangen als bron van vrijheid, verbinding en vervulling. 

 

Data, locatie en kosten

 

7-8 januari 2022 ATMA Instituut Amersfoort 

19-21 februari 2022 Conferentiecetrum Samaya - Werkhoven (inclusief 2 overnachtingen)

1-2 april 2022 ATMA Instituut Amersfoort

 

€ 1250,- inclusief 2 overnachtingen en maaltijden. Kosten zijn veelal fiscaal aftrekbaar als opleidingskosten.

 

Trainers

Dit traject wordt begeleid door Meike Niemeijer en Marlie van de Kerkhof. Beiden hebben we de Non-duale Coaching en Therapie Opleiding afgerond bij Art of Life. Over Marlie kun je op hier meer lezen, over Meike vind je meer informatie op haar website www.koti.nl

Aanmelding en vragen:

Dit traject bieden we aan vanuit Art of LIfe (www.artoflife.nu) al jaren bekend op het gebied van non-dualiteit. Aanmelding kan op deze pagina:

Contact - Art of Life Mindfulness

Vragen kun je ook via deze pagina stellen en mij persoonlijk bellen of een bericht sturen kan ook. Dat kan hier

 
 
 
 
 
Non-dualiteit en non-dualistische coaching in Utrecht Nederland

"Als we onszelf zien als bewustzijn, als gewaarzijn zelf,
verandert dat ons leven.

Het is een belangrijk inzicht, en we kunnen het zelfs een soort ontwaken noemen - een fundamentele verschuiving van identificatie met gedachten en gevoelens naar de zuiver subjectieve ervaring bewustzijn of gewaarzijn te zijn - maar dat is geen eindpunt. Het is een punt halverwege realisatie. Er is dan nog steeds sprake van een fundamenteel verschil tussen de waarnemer en het waargenomene, tussen bewustzijn of gewaarzijn en alles waar gewaarzijn of bewustzijn zich gewaar van is. Daarna volgen nog de diepere realisatiefasen waarin de waarnemer of de getuige wegvalt en waarin de waarneming van subject en object wegvalt. Pas dan vinden we de waarheid omtrent de aard van ons bestaan."

Adyashanti

bottom of page